Hotel con Corazón León – Nicaragua

8% funded
€15750 until now
0 days left

CROWDFUNDING PLATFORM LEÓN.


Bouw mee aan Hotel con Corazón in León en help kinderen een betere toekomst te geven.

Hotel con Corazón León werkt met exact dezelfde formule als in Granada: het aanbieden van een onbezorgd verblijf in een in prachtig koloniaal hotel en daarmee een gezonde duurzame winst genereren om in lokaal onderwijs te investeren. Hierdoor kunnen meer kinderen hun school succesvol afronden en hun toekomstperspectieven verbeteren. Het hotel biedt een goede werkomgeving voor lokaal personeel met respect voor de lokale cultuur en omgeving.

Met jouw deelname hopen we een bedrag van €200.000 bijeen te brengen.

Je kunt bijdragen door:

1. WORD SOCIAAL AANDEELHOUDER
Koop een ‘social share’ van € 500,- en word aandeelhouder van ons hotel! Je ‘dividend’ wordt uitbetaald in de vorm van jaarlijks een gratis overnachting in ons hotel (de overnachtingen zijn op te sparen tot een maximaal aantal van 5 nachten). Je ontvangt een officieel aandeelhouders certificaat en krijgt een eervolle vermelding op tegeltableau in het hotel.

Voorwaarden

2. BETAAL HET EERSTE MAANDSALARIS EN EEN CURSUS ENGELS VAN ÉÉN VAN ONZE MEDEWERKERS
Investeer in ons personeel en betaal het eerste maandsalaris en een cursus Engels van één van onze Nicaraguaanse hotel medewerkers à € 250,-. Hiervoor ontvang je een eervolle vermelding op tegeltableau in het hotel.

3. INVESTEER MEE IN HOTEL INVENTARIS
Hotel con Corazón León krijgt 22 kamers. Hiervoor is van alles ‘22’ nodig. Help mee met het financieren van 22 spiegels, 22 hangmatten, 22 bedlampjes, 22 schommelstoelen, 22 bedden etc. Je kunt al mee-investeren voor € 50,-. Hiervoor koop je twee bedlampjes of een hangmat. Voor 2 maal € 50,- koop je een mooie schommelstoel voor in de kamer. Voor het 10-voudige van € 50 (€ 500,-) koop je een bed. Bekijk hier de inventarislijst met de prijzen. Geef aan waar je in wilt investeren en wij zorgen ervoor dat jouw naam zichtbaar wordt gemaakt op het betreffende artikel als sociaal investeerder.

Voorwaarden

4. STEUN ONS PROJECT MET EEN DONATIE
Elke bijdrage, groot of klein, gezamenlijk of individueel, is meer dan welkom! Onze ANBI-status maakt doneren belastingtechnisch een aantrekkelijke optie.

Ik wil een donatie doen

5. ORGANISEER EEN FUNDRAISER
Haal geld voor het hotel op met je eigen fundraising activiteit! Organiseer een braderie op school, hou een loterij op je werk, verkoop koekjes op je familiereünie, organiseer een Nicaraguaanse avond in het café van je vrienden, laat je sponsoren tijdens een marathon, enzovoorts.

Ik heb een idee!

6. LEEN ONS JE TALENT
Word deel van ons team en leen ons je kennis en ervaring! We hebben professionals om ons heen nodig die ons adviseren en helpen op vele gebieden, zoals hotelmanagement, horeca, architectuur en bouw, Human Resource Management, marketing, hospitality, juridische zaken, administratie, accountancy en alle overige zaken die komen kijken bij het opstarten van een hotelbedrijf. Neem contact met ons op als je ons iets te bieden hebt en je bereid bent om tijd  te investeren!

Ja, ik word deel van het team!

7. WORD ‘AMIGO CON CORAZÓN’
Een makkelijke: word onze ‘Amigo con Corazón’ (Vriend met een Hart) en volg ons via Facebook, Twitter, de wesbite en onze nieuwsbrief. Vergeet niet om onze posts ook met je vrienden te delen!

8. SPREAD THE WORD!
En vertel natuurlijk al je vrienden, kennissen en familie over dit fantastische initiatief. Hoe groter onze community, hoe meer bereik, hoe succesvoller onze fundraisingcampagne zal zijn.

Stichting Hotel con Corazón is een geregistreerde ANBI-instelling. Donaties zijn aftrekbaar voor inkomstenbelasting.

Investeerders en fondsen
Heb je interesse in investeren, of in het beschikbaar stellen van fondsen voor het hotel in León? Neem dan contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

De fundraisingcampagne voor Hotel con Corazón León loopt tot medio 2015.

Dank je wel voor je bijdrage!

* In het onverhoopte geval we onze fundraisingdoelen niet halen, krijg je de keuze om je investering terug te ontvangen of rechtstreeks te doneren aan een van onze onderwijsprogramma’s.

Lees meer over onze plannen en achtergrond op de León expansiepagina’s.

Contactpagina

<< TERUG naar HOMEPAGE LEÓN

León logo

CROWDFUNDING PLATFORM LEÓN.


Help us build Hotel con Corazón in León and give children in Nicaragua a brighter future.


Hotel con Corazón León works like exactly the same formula as in Granada, offering an exceptional hotel stay in a beautiful colonial setting ánd gain a healthy profit to invest in local education. So more children can finish school successfully and improve their development perspectives. The hotel provides good working conditions with respect for the local culture and environment.

With your participation we hope to reach our goal to raise €200.000.

Here’s how you can participate:

1. BECOME A SOCIAL SHAREHOLDER
Buy a ‘social share ‘ of € 500 , – and become a shareholder of our hotel ! Your ‘dividend’ is paid in the form of one free night per year in our hotel (to save up to a maximum of 5 nights) . You will receive an official certificate and shareholders will receive an honorable mention on a mural in the hotel.

Terms and conditions

2. PAY THE FIRST PAYCHECK AND ENGLISH COURSE FOR ONE OF OUR EMPLOYEES
Invest in our staff and pay the first month salary and an English course for one of our Nicaraguan hotel staff members for € 250,-. For this social investment you will receive an honorable mention on a mural in the hotel.

3. INVEST IN THE HOTEL INVENTORY
Hotel con Corazón León will have 22 rooms . So we need 22 of a lot of the inventory items. Help support the funding of 22 mirrors, 22 hammocks, 22 bedside lamps, 22 rocking chairs, 22 beds etc. You can already invest from € 50,-. For this amount you buy two bedside lamps or a hammock. For twice the amount (€ 100) you can buy a nice rocking chair. For the 10-fold from € 50 ( € 500 , – ) you buy a bed. Check out here the inventory with prices. Indicate what you want to invest in and we make sure that your name is visibly marked on the article as a social investor.

Terms & Conditions

4. SUPPORT OUR PROJECT WITH A DONATION
Every contribution, large or small, collectively or individually, is more than welcome! Our ANBI status makes donating an attractive option for tax purposes!

I like to make a donation

5. ORGANIZE A FUNDRAISER
Raise money for the hotel with your own fundraiser! Organize a fair at school or a raffle at work, sell cookies at your family reunion, organize a Nicaraguan evening in a bar for your friends, be sponsored to run a marathon… Let your creativity flow!

I have an idea!

6. LEND YOUR SKILLS
Become part of our team and lend us your skills and knowledge! We need to surround ourselves with professionals to advise and assist us in many fields, like hotel management, catering, building and construction, Human Resource Management, marketing, hospitality, legal advice, administration, accountancy and so on. Please get in touch if you have something to offer and you want to dedicate your time to help us!

Yes, I want to part of the team!

7. BECOME OUR ‘AMIGO CON CORAZÓN’
A fairly easy one: become our ‘Amigo con Corazón’ (Friend with a Heart) and join us on Facebook, Twitter, the website and sign up for our Newsletter. Our social media buttons are listed in the right column of this page. Don’t forget to share our posts with your friends as well!

8. SPREAD THE WORD!
And, of course, please tell all your friends, acquaintances, family and colleagues about this great initiative. The bigger our community, the more people we reach, the more successful our fundraising campaign will be.


Hotel con Corazón Foundation is a registered ANBI setting. Donations are deductible for income tax purposes.


Investing and funding
Are you interested in investing in, or appropriating funds for the León hotel? Please contact us, and we will be happy to discuss the options with you.

Our campaign will run until July 2015.

Thank you for your participation!

* In the unexpected event that we will not succeed in fundraising the total required amount, we will give you the option to get your investment back or donate it directly to one of our education programs.

Read more about our plans and background on the León expansion pages.

Contact page

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “Hotel con Corazón León - Nicaragua”

*

ROOMS
& RATES.
arrival
departure
News.

Annual Report 2015

Granada is buzzing!

jaarverslag-2015The ongoing operation in Granada is buzzing as always! We had a close to record revenue of USD 277,785 in 2015 and 231 students have started the new school year in January of 2016. Read more