MEXICAANSE MARKTEN.

Mijn eerste maanden in Oaxaca was ik verbaasd (en, ik geef het eerlijk toe, lichtelijk geïrriteerd) over het gebrek aan supermarkten in de stad. Afgezien van een paar megasupermarkten aan de rand van de stad, van het type Carrefour in Frankrijk, kon ik niks anders vinden dan een halfslachtig supermarktje waar nauwelijks iets vers te verkrijgen was. Hoe deden die Mexicanen dat? Waar deden ze hun dagelijkse boodschappen? En: hoe kwam ik in ’s hemelsnaam aan míjn boodschappen?

Inmiddels weet ik het antwoord op die vraag: de markt. Die ongelofelijke Mexicaanse markt. Nog steeds verrassen de markten in Oaxaca mij met wat er allemaal verkrijgbaar is.

Belevenis
De markt in Oaxaca is een belevenis op zich. Een geur- en kleurexplosie in een wirwar van gangen en gangetjes, waar je wel foto’s van wil blíjven maken. Het concept ‘markt’ is niet te vergelijken met dat van ons. De markt heeft hier de functie van onze supermarkt: je kunt er alles krijgen wat je nodig hebt. Niet alleen groente en fruit maar ook vlees, brood, tortilla’s, melk, eieren, noten, versgemalen koffie, versgeperste sapjes, conserven, wc-papier, huishoudelijke spullen, kunstnijverheid, dvd’s, tijdschriften, bloemen, tot en met markten waar je zelfs een nieuwe eettafelset, nieuwe fiets of auto-onderdelen aan kunt schaffen. Daarnaast heeft elke markt zijn eigen eetsectie, waar je de meest verse ontbijten en lunches kunt krijgen, vergezeld van de klanken van een straatmuzikant. Mexicaanse markten zijn een feest voor de zintuigen!

markt
Elke dag marktdag
Iedere buurt heeft zijn eigen markt, die dagelijks geopend is, ook op zondag. De eerste verkopers starten rond 8 uur, maar wil je echt zeker zijn dat alle stalletjes open zijn dan kun je beter wat later komen. Veel Mexicanen, met name die uit de omliggende dorpen komen, gaan eerst ontbijten bij een van de vele ‘comedores’ (eetstandjes) en openen daarna hun handeltje of gaan inkopen doen. Sommige verkopers kunnen het zich veroorloven een vaste kraam te huren, anderen spreiden hun producten uit op een doek op de grond, in de gangen van de markt (die altijd overdekt is) of buiten. Als het even kan bezoek je de markt dagelijks, want ‘vers’ is het devies in Mexico.

markt

Dorpen
Naast de vaste markten in Oaxaca hebben veel omliggende dorpen hun eigen marktdag. Beroemde en zeer uitgebreide markten zijn de zondagmarkt van Tlacolula, de woensdagmarkt van San Pablo Etla en de donderdagmarkt in Zaachila. Deze markten zijn populair zowel onder locals als onder toeristen, die een bezoek aan de markt vaak combineren met andere bezienswaardigheden in de omgeving, zoals Zapoteekse of Mixteekse archeologische sites, of een van de vele kunstnijverheidateliers of rijkgedecoreerde koloniale kerken.

Voor een indruk van de markt in Oaxaca, bekijk je hiernaast de foto-collage die Mexico Retold maakte van de verschillende  markten in Oaxaca.

MEXICAN MARKETS.

My first months in Oaxaca I was suprised (and, I admit, slightly irritated) about the lack of supermarkets in the city. Apart from a few mega supermarkets on the edges – French Carrefour style – I couldn’t find anything but a halfhearted smallish supermarket that would have hardly anything fresh. How did Mexicans do it? Where did they do their daily shopping? And how in the world was I going to get my groceries?

By now, I know the answer to that question; the market, the incredible Mexican market. Every day still they surprise me with all the goodies they have on offer.

markt

Experience
The market in Oaxaca is an experience in itself. An explosion of colors and smells in a labyrinth of paths, that you could photograph forever. The concept of the ‘market’ has no comparison to that of ours. The market over here functions as our supermarket: you can get everything you might possibly need. Not just fruits and vegetables but also meat, bread, tortillas, milk, eggs, nuts, freshly ground coffee, freshly squeezed juice, canned goods, toilet paper, household stuff, crafts, dvd’s, magazines, flowers, up to markets where you can even purchase a new table set, bicycle or car parts. Besides, every market has its own food section, where you can get the freshest breakfasts and lunches, accompanied by the sounds from a street musician. Mexican markets are a feast for the senses!

Every day is market day
Every neighbourhood has its own market, that is open daily, including Sundays. The first vendors arrive around 8 am, but if you want to be sure all stands are open, you better go a bit later. Many Mexicans, especially those from the surrounding villages, first go for breakfast in one of the many ‘comedores’ (food stalls) before opening up their stand or going shopping at the market. Some vendors can afford to hire their own stand, others spread out their products on a cloth on the floor, in the paths of the market (that is always roofed) or outside. If possible people visit the market daily, because ‘fresh’ is the watchword in Mexico.

markt

Villages
Apart from the fixed markets, many villages around Oaxaca have their own market day. Famous and extensive markets are the Sunday market of Tlacolula, the Wednesday market in San Pablo Etla and the Thursday market in Zaachila. These markets are popular among locals as well as tourists, that often combine a visit to the market with other nearby attractions, like Zapotec or Mixtec archeological sites, or one of the many artisan workshops or richly decorated colonial churches.

For an impression of the colors and products of Oaxacan markets, watch this photo collage made by Mexico Retold of the various markets of Oaxaca:

The markets of Oaxaca

ROOMS
& RATES.
arrival
departure
News.

Free mobile audio tour

Tourguide App

Tourguide appDownload our Tourguide App for Granada and about Hotel con Corazón! We co-created this App with Izi.travel, a company that helps designing your own city tour.  Read more