FINANCIALS.

Revenues, costs and profit

We expect to realize the following revenues, costs and profits in the first three years of operations:

Revenues Oaxaca

In comparison, the figures for the first three years of Hotel con Corazón, Granada:


All amounts are in U.S. dollars

Social return

  • Our budgeted profit shows a return of 2.8% in 2016, 7.8% in 2017 and 11.3% in 2018 respectively.
  • This profit helps us to improve the educational conditions of an expected 100, 250 and 400 children respectively.
  • In addition, we offer employment, social protection and development opportunities to 10 local employees (9 FTE). This equates to an additional 4.2% of social return.

School kids OaxacaThis is a short summary. For more financial details, request our Business Plan (only available in Dutch).

<< Home Mexico Expansion  •  Entrepreneurs>>

FINANCIËN.

Opbrengsten, kosten en winst

Receptionist in Granada

We verwachten de volgende opbrengsten, kosten en winst te realiseren in de eerste drie jaar dat we in bedrijf zijn:

Revenues Oaxaca

In vergelijking, de cijfers voor de eerste drie jaar van Hotel con Corazón, Granada:


Alle bedragen zijn in U.S. dollars

Maatschappelijk rendement

  • Onze gebudgetteerde winst laat een rendement zien van respectievelijk 2,8% in 2016, 7,8% in 2017 en 11,3% in 2018.
  • Hiermee kunnen wij de onderwijsomstandigheden van naar verwachting respectievelijk 100, 250 en 400 kinderen verbeteren.
  • Daarnaast bieden wij werkgelegenheid, sociale zekerheid en ontwikkelingskansen aan 10 lokale werknemers (9 FTE). Dit staat gelijk aan nog eens 4.2% maatschappelijk rendement.

Dit is een korte samenvatting. Vraag ons ondernemingsplan op voor meer gedetailleerde cijfers. 

<< Home Mexico Expansie • Ondernemers >>

News.

Amsterdam Marathon 2014

Running for Corazón

Runners for CorazonLast Sunday, 50 people participated in the Amsterdam Marathon to raise money for the new Hotels con Corazón in Suriname, Cambodia, Mexico and Nicaragua. Read more