EDUCATION.

Oaxaca is one of the poorest states in Mexico. The education level is low and there are many problems facing the education system.  

Poverty

With a gross national income of $ 9,640 per capita Mexico is considered an upper middle income country. There are, however, significant differences in prosperity by region.

 • 46% of the Mexican population of 120 million live below the poverty line (52 million people)
 • 10% (11.7 million) live in extreme poverty
 • Oaxaca is one of the poorest states with an extreme-poverty rate of 26.6% (about 1 million people)

School at Zaachila

Low education level

The education level, especially in primary and secondary school, is low. The education law states that education is compulsory and free for children aged 6 to 16. This does not mean, however, that they receive a good education:

 • Pupils in the state of Oaxaca hardly ever receive the number of hours of lessons that they are entitled to.
 • The powerful union requires teachers to participate in mass strikes, which means that schools are often shut down for weeks in a row.
 • The remote villages particularly struggle with a lack of qualified teachers.
 • The contribution from the government, meant for schools, is often misappropriated or spent on other things by the local government.
 • Basic services, such as teaching materials, suitable classrooms, running water, electricity and proper toilets are often not available.
 • In practice, there are a lot of pupils leaving school temporarily or dropping out.
 • Only 36% of the Mexican population aged 25-64 currently holds a High School Diploma.
 • Only 27% of Mexican pupils continue into further education after high school.

Learning multiplication tables

<< Home Mexico Expansion  •  Fundraising >>

ONDERWIJS.

Oaxaca is een van de armste staten van Mexico. Het onderwijsniveau is laag en er zijn veel problemen met betrekking tot het onderwijssysteem.

Classroom Armoede

Met een bruto nationaal inkomen van $ 9.640 dollar per hoofd van de bevolking behoort Mexico tot de landen met een middelhoog inkomen. Er zijn per regio echter grote verschillen in welvaart.

 • 46% Van de Mexicaanse bevolking (52 miljoen inwoners) leeft onder de armoedegrens
 • Ruim 10% (11,7 miljoen) leeft in extreme armoede
 • Oaxaca heeft als een van de armste staten te kampen met een extreme-armoede-cijfer van 26,6% (ruim 1 miljoen inwoners)

Zaachila schoolkidsLaag onderwijsniveau

Het niveau van het onderwijs, met name basis- en middelbaar onderwijs, is laag. Er is een leerplichtwet die zegt dat onderwijs verplicht en gratis is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Maar dit betekent niet dat ze goed onderwijs krijgen:

 • Leerlingen in de staat Oaxaca krijgen vrijwel nooit het aantal uur onderwijs waar ze recht op hebben.
 • De almachtige vakbond laat leraren verplicht meedoen aan massale stakingen, wat betekent dat scholen vaak wekenlang dicht zijn.
 • Vooral de afgelegen dorpen hebben te kampen met een gebrek aan gekwalificeerde leraren.
 • De onderwijsbijdrage vanuit de overheid, bedoeld voor de scholen, blijft vaak aan de strijkstok hangen of wordt door de lokale overheid ergens anders aan besteed.
 • Basisvoorzieningen zoals lesmateriaal, geschikte lesruimte, stromend water, electriciteit en goede toiletten zijn vaak niet voorhanden.
 • In de praktijk is er veel uitval van leerlingen die de school tijdelijk of vroegtijdig verlaten.
 • Slechts 36% van de Mexicaanse populatie tussen 25-64 beschikt op dit moment over een middelbareschooldiploma.
 • Slechts 27% van de Mexicaanse leerlingen gaat na de middelbare school door met een vervolgopleiding.

<< Home Mexico Expansie  •  Fundraising >>

ROOMS
& RATES.
arrival
departure
News.

Free mobile audio tour

Tourguide App

Tourguide appDownload our Tourguide App for Granada and about Hotel con Corazón! We co-created this App with Izi.travel, a company that helps designing your own city tour.  Read more