BUSINESS PLAN.

Hotel con Corazón Mexico will be a social enterprise that ensures a healthy income, making the goal of improving education for children not dependent on donations.

‘Social’ means running a profitable and environmentally friendly business, providing good working conditions, and having respect for the local culture and environment.

Granada Staff

Focus on education

By investing in education and employment:

  • We encourage children to finish school by offering (extracurricular) activities that improve the quality of training (homework, tutoring, computer classes, etc.), providing grants for further education and developing programs aimed at motivating parents to give their children adequate education. The hotel will also offer internships.
  • We encourage local economic development through running a profitable hotel that creates local jobs, generates income, helps suppliers to improve their business, and promotes professional development of employees.

Positioning

The hotel offers 15 to 20 large and comfortable rooms, each equipped with private bathroom. The hotel will have an outdoor space/patio with outdoor seating, a bar, breakfast room and a private tour agency: Trips con Corazón. The average room rate is $ 80, including breakfast, positioning us as an upper mid-range hotel.

Oaxaca terraceClients

Hotel con Corazón, Mexico focuses on the conscious tourist who is attracted by the social focus of the hotel and who does not close his eyes to the socio-economic situation of the state. Hotel con Corazón focuses mainly on tourists from  the United States, Canada and Europe.

This is a short summary. For the complete Business Plan (only available in Dutch), please contact us.

 << Home Mexico Expansion  •  Financials >>

ONDERNEMINGSPLAN.

Hotel con Corazón Mexico wordt een sociale onderneming die zorgt voor een gezonde geldstroom, waardoor het doel, het verbeteren van onderwijs voor kinderen, niet afhankelijk is van giften.

‘Sociaal’ betekent winstgevend en milieuvriendelijk ondernemen, het bieden van goede werkomstandigheden en daarnaast respect hebben voor de lokale cultuur en omgeving.

Focus op onderwijs

Door te investeren in onderwijs en werk:

  • Stimuleren we kinderen om hun school af te maken. Dit d.m.v. het aanbieden van (naschoolse) activiteiten die de kwaliteit van de scholing verbeteren (huiswerkbegeleiding, bijles, computerles, praktijkvakken, etc.), het verstrekken van beurzen voor vervolgonderwijs en het ontwikkelen van programma’s gericht op het motiveren van ouders om hun kinderen goede scholing te geven. Daarnaast biedt het hotel stageplekken.
  • Stimuleren we de lokale economische ontwikkeling d.m.v. het runnen van een winstgevend hotel dat banen creëert, inkomen genereert, de omzet van lokale toeleveranciers verhoogt, en professionele ontwikkeling van werknemers stimuleert.

Corazón Tutor at work

Positionering

Het hotel biedt 15 tot 20 ruime en comfortabele kamers, elk voorzien van een eigen badkamer. Het hotel zal beschikken over een buitenruimte/patio met terras, een bar, ontbijtruimte en een eigen touragency: Trips con Corazón. De gemiddelde kamerprijs is $ 80,– inclusief ontbijt, wat ons positioneert als een hoger middenklasse-hotel.

Klanten

Hotel con Corazón Mexico richt zich op de bewuste toerist die aangetrokken wordt door de sociale focus van het hotel en die zijn ogen niet sluit voor de sociaal-economische situatie van de staat. Hotel con Corazón richt zich met name op toeristen uit de Verenigde Staten, Canada en Europa.

Dit is een korte samenvatting. Neem contact met ons op voor het volledige ondernemingsplan.

<< Home Mexico Expansie  •  Financiën >>

News.

Free mobile audio tour

Tourguide App

Tourguide appDownload our Tourguide App for Granada and about Hotel con Corazón! We co-created this App with Izi.travel, a company that helps designing your own city tour.  Read more