ONDERWIJS.

Onderwijs in Surinaams noem je ‘leri’. Als kind krijg je te horen hoe belangrijk het is om je opleiding (‘stuka’) af te maken want dan kun je later dokter of advocaat worden. Ouders spelen een grote rol in de motivatie van kinderen om verder te leren. school kids < Hoewel Suriname niet tot de categorie van allerarmste landen behoort, leeft volgens een schatting van de CIA (CIA World Factbook) ongeveer zeventig procent van de bevolking onder de armoedegrens. Onderdeel van de doelstelling van Hotel con Corazón is investeren in lokale educatieprojecten. Suriname kent ongeveer 350 basisscholen (kleuter- en lager onderwijs).

Waar kunnen we helpen

Basisonderwijs is op zich aanwezig door heel Suriname; de kwaliteit van het onderwijs in de stad Paramaribo is hoger dan in het binnenland. Een probleem is het chronisch tekort aan onderwijzend personeel, geld en leermiddelen. Daarnaast is de drop-out hoog (ongeveer 40%). Voor de precieze invulling van lokale educatieprojecten, gaan we de samenwerking aan met lokale partners in Suriname. In Nederland starten we met voorbereiding en oriëntatie op projecten via netwerkpartners.

<<Terug naar Uitbreiding Paramaribo
>> Ga naar Kloppend hart van de Amazone

Ga rechtstreeks naar onze Crowdfunding options

Educatie en wereldoriëntatie

In de jaren tachtig en negentig zijn veel Surinamers naar Nederland vertrokken op zoek naar meer geluk. Voor de Surinaamse samenleving zorgde deze uittocht voor een braindrain: Vele emigranten waren goed geschoold en slechts een handjevol daarvan kwam later terug.
Naast investeren in schoolprojecten willen we ons daarom oriënteren op projecten die bijdragen aan globale ontwikkeling. Wie leert zijn blik naar buiten te richten, naar de rest van de wereld, wordt zich bewust van de mogelijkheden voor zichzelf en het eigen land (handel, economie, technologie, kennisuitwisseling etcetera). Door de jeugd breder te betrekken, investeren zij in hun eigen toekomst en die van Suriname.

kids playing

Benjamin Franklin, (oud politicus en abolitionist) heeft het ooit als volgt verwoord:

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn

We geloven dat bijdragen aan goed onderwijs in nauwe samenwerking gaat met scholen, kinderen, ouders en de gemeenschap.

Nieuws.

Rotterdam meets Corazón

Eureka-week groot succes

IMG-20140813-WA0005De organisatie van de introductieweek voor eerstejaars studenten in Rotterdam, de Eureka-week, koos Hotel con Corazón als goed doel.

leer más