ONDERWIJSBEHOEFTE LEÓN.

Het niveau van het openbare onderwijs in León is, net zoals in de stad Granada waar Hotel con Corazón reeds 5 jaar actief is, laag tot zeer laag. Het onderwijsbudget vanuit de overheid is beperkt, leraren zijn slecht opgeleid en over het algemeen niet gemotiveerd.

Publiek onderwijs in Nicaragua is gratis, wat inhoudt dat iedereen in principe toegang heeft tot onderwijs. Echter de aanvullende kosten van lesmateriaal, boeken en schooluniformen zijn dusdanig hoog dat het voor veel ouders onmogelijk is om dit te betalen. Kinderen worden derhalve noodgedwongen thuisgehouden.

León - Graduation pre-escolar1

Daarnaast zijn lang niet alle ouders overtuigd van het feit dat onderwijs belangrijk is voor de toekomst van hun kinderen. De noodzaak om mee te helpen op het land of in het huishouden is vaak groter. Een groot deel van de kinderen volgt enkele primair onderwijs (van 6 tot 12 jaar). Tijdens deze jaren valt meer dan 40% van de kinderen ‘uit’. Zij zullen derhalve niet naar secundair onderwijs gaan.

Kortom, er valt enorm veel werk te verrichten om het onderwijs in León naar een acceptabel niveau te tillen. Met het opzetten van Hotel con Corazón in León willen we in de toekomst een substantiële bijdrage leveren aan een betere scholing van een grote groep kinderen door 100% van de winst van Hotel con Corazón León in onderwijs te steken.

<< TERUG naar HOMEPAGE LEÓN

leon - educatief project Sonflora4a

Dit willen we onder andere doen door:

  • het geven van extra les en huiswerkbegeleiding aan de kinderen door goed opgeleide leraren
  • het verstrekken van beurzen aan kinderen en jongeren die verder willen studeren, maar dit niet kunnen omdat de ouders geen geld hebben
  • het voorlichten van ouders over het belang van onderwijs voor hun kinderen

We gaan hiertoe samenwerken met een of meer bestaande educatieve projecten in en nabij León. Op dit moment zijn er verschillende organisaties actief op het vlak van extra onderwijs. Doel is om ondersteuning te bieden aan bestaande projecten die aan kunnen tonen dat zij de beschikbare middelen gedegen en efficiënt inzetten. Kortom, professionele organisaties die met een financiële bijdrage vanuit Hotel con Corazón hun activiteiten verder kunnen uitbreiden. Deze organisaties kennen de wegen naar de lokale instanties en hebben het begrip en de steun van de lokale bevolking reeds weten te winnen. Hotel con Corazón zal monitoren op resultaten, kortom toezien op dat de gelden goed ingezet worden.

Leon- kinderen bij schooltje

<< De stad León Hotel con Corazon León in’t kort >>

Ga rechtstreek naar ons Crowdfunding Platform León

Nieuws.

Rotterdam meets Corazón

Eureka-week groot succes

IMG-20140813-WA0005De organisatie van de introductieweek voor eerstejaars studenten in Rotterdam, de Eureka-week, koos Hotel con Corazón als goed doel.

leer más